Algemene voorwaarden van de SAINT MALEY

1 Reikwijdte en definities

(1)  Deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer je de SAINT MALEY webshop (de “webshop”) bezoekt of bestellingen plaatst om producten te kopen van de website saintmaley.nl. De in deze Voorwaarden gebruikte woorden “wij”/”ons”/”onze” houden een verwijzing in naar Saint Maley. Gevestigd: Hoge Woerd 41a, 2311HG Leiden, Nederland. Email: saintmaley@gmail.com“jij”/”jou”/”jouw” verwijzen naar jou, de gebruiker van de webshop.

(2) Je dient deze Voorwaarden te lezen alvorens je de webshop bezoekt en een bestelling plaatst. Wanneer je de webshop bezoekt of producten bestelt bij de webshop, ga je akkoord met deze Voorwaarden.

(3) Deze Voorwaarden zijn verkrijgbaar in het Engels en Nederlands.

2 Onze Overeenkomst

(1) Wanneer je gebruik maakt van de webshop en ben je jonger dan 18 jaar, dan moeten je ouders/voogd instemmen met je aankopen.

(2) Jouw bestelling geldt als een aanbod aan ons om de producten die je hebt uitgekozen in de webshop, te kopen. Alle bestellingen worden geplaatst op voorwaarde van beschikbaarheid en zijn geen bindende koopovereenkomst tenzij door ons geaccepteerd. We behouden ons het recht voor een bestelling niet te accepteren.

(3) De webshop richt zich op verkoop aan privépersonen die niet optreden voor een bedrijf. We behouden ons het recht voor om bestellingen voor grotere hoeveelheden van een besteld product te weigeren.

3 Persoonlijke Account

(1) Om het gebruik van de webshop gemakkelijk voor je te maken, kun je een personal account aanmaken. De privégegevens die je tijdens de inschrijvingsprocedure en daarna aan ons geeft zullen dan worden opgeslagen, zodat ze automatisch weer opgehaald kunnen worden bij elke nieuwe bestelling. We zullen de opgeslagen gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met ons Privacy Beleid.

(2) Volg de instructies op in de webshop en geef ons de volgende informatie:

– je voornaam en achternaam;

– volledig adres en postcode;

– geboortedatum;

– e-mailadres en, indien van toepassing

– afleveradres indien anders dan je huisadres.

(3) We zenden je automatisch een e-mail zodat je weet dat je account is aangemaakt. Jouw e-mailadres dient als je gebruikersnaam voor jouw account. Gedurende de inschrijvingsprocedure word je gevraagd je eigen wachtwoord aan te maken. Je kunt dan je wachtwoord veranderen wanneer je inlogt op je account. Houd je gebruikersnaam en wachtwoord altijd geheim en geef ze niet aan een derde die je daartoe niet hebt gemachtigd. Jij bent en blijft verantwoordelijk voor het gebruik van je gebruikersnaam en wachtwoord.

(4) Wil je meer weten, ga dan naar het desbetreffende deel van onze FAQ’s, dat je hier vindt.

4 De Bestelprocedure

(1) Je kunt producten van onze collecties uitzoeken, waarvan de gegevens aan het “Winkelmandje” (Shopping Bag) worden toegevoegd, door op de “Toevoegen-aan-winkelmandje-knop”. Wanneer je op de “Ga-verder-met-bestellen-knop” klikt, zet je de uitleveringsprocedure voor de producten die je aan je Winkelwagentje hebt toegevoegd, in werking. Door op de “Plaats-bestelling-knop” te klikken geef je aan dat je de producten in het Winkelwagentje wilt kopen. Zodra wij deze bestelling hebben geaccepteerd op de wijze zoals hieronder aangegeven, is je bestelling een bindende koopovereenkomst tussen jou en ons.

(2) Nadat je betaald hebt krijg je automatisch een e-mail van ons die de ontvangst van jouw bestelling bevestigt (de “Bevestiging”) met een opsomming van de gegevens van jouw bestelling. Wij raden je aan deze uit te printen en bij je eigen boekhouding te bewaren.

(3) We sturen je een tweede e-mail wanneer we de producten naar jou verzenden die het aanvaarden van jouw bestelling inhoudt ( de “Aanvaarding”). Op dat moment is de bindende koopovereenkomst tussen jou en ons afgesloten. We slaan een kopie op van bestellingen die door ons zijn aanvaard.

5 Aflevertijden, Beschikbaarheid van Producten

(1) Producten worden afgeleverd in België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.

(2) Wij zijn afhankelijk van derden voor het vervoeren van je aankoop en kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor welke vertraging dan ook. Onverminderd het voorgaande, vragen we je toch vriendelijk om bij onze FAQ’s te kijken voor leveringsdata.

(3) Alvorens de producten worden afgeleverd, heb je het recht om je bestelling te annuleren door een e-mail te sturen in overeenstemming met artikel 9; je dient daarbij het bestelnummer op te geven dat je vindt in de Aanvaarding. Wij kunnen niet garanderen dat wij jouw bestelling nog kunnen annuleren als deze al is opgepikt door de vervoerder.

(4) Indien om welke reden dan ook de producten die je hebt besteld niet voorradig zijn, zullen we je daarvan per e-mail op de hoogte stellen. Wij accepteren je bestelling op basis van onze “Aanvaarding” in de mate waarin de producten beschikbaar zijn. Er zal geen koopovereenkomst worden afgesloten met betrekking tot producten die niet voorradig zijn. Je betalingen zullen dan onmiddellijk op je rekening worden teruggestort.

(5) Zodra de producten zonder problemen bij jou zijn afgeleverd, is het risico van de producten voor jou en zijn ze jouw verantwoordelijkheid.

6 Prijzen en Verzendkosten

(1) Alle prijzen die op de webshop staan zijn inclusief de op dat moment van toepassing zijnde wettelijk verplichte BTW.

(2) De prijzen die op de webshop staan zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn te vinden in de FAQ’s.

(3) Als je besluit om je volledige bestelling te annuleren en je alle bestelde zaken terugstuurt, dan zullen wij de verzendkosten die jij hebt betaald voor de levering van je bestelling aan je terugbetalen. Als je je bestelling gedeeltelijk annuleert en alleen sommige van de producten die je hebt besteld terugstuurt, dan betalen wij de verzendkosten niet terug.

7 Betaling

(1) Onze producten dienen betaald te worden via een van de betalingsmethoden die je aangeboden worden gedurende de betalingsprocedure. Wanneer je betaalt met een creditcard zijn lid twee (2) en lid drie (3) van dit artikel van toepassing.

(2) Het volledige bedrag dat je moet betalen zal van je card worden afgeschreven op het moment dat de producten aan je verstuurd worden of kort tevoren.

(3) Alle houders van creditcards worden onderworpen aan validatie checks en autorisatie door de instelling die de creditcard heeft uitgegeven. Indien de uitgever van je creditcard weigert de betaling te autoriseren, dan aanvaarden we je bestelling niet. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor vertraging of het niet doorgaan van de levering en zijn ook niet verplicht om jou de reden van de weigering mede te delen.

(4) Overige details van de betalingsmethoden kun je vinden in het daarvoor bestemde deel van onze FAQ’s, die je hier vindt.

8 Retourneren van producten en terugbetalingen

(1) Het wettelijk recht dat je hebt om je bestelling te annuleren binnen zeven dagen na aflevering van de producten wordt door ons met 23 dagen verlengd. Je hebt dus een terme de grace van 30 dagen in totaal. Dus als je om welke reden dan ook niet tevreden bent met onze producten, heb je het recht ze terug te sturen en krijg je het betaalde bedrag geretourneerd (met inbegrip van de betaalde verzendkosten als de gehele bestelling wordt geretourneerd) op voorwaarde dat:

(a) de producten worden teruggezonden naar: SAINT MALEY webshop, Hoge Woerd 41a

2311HG Leiden, Nederland, binnen 14 dagen nadat je bestelling aan jou is toegezonden; en

(b) de producten worden geretourneerd in hun oorspronkelijke staat, niet beschadigd, gewassen, veranderd of gedragen en de originele verpakking is bijgesloten tezamen met alle bijbehorende accessoires of instructieboekjes en met het label en prijskaartje er nog aan. Zo niet, dan kunnen deze niet geretourneerd worden.

(2) Wij verzoeken je de producten niet te gebruiken, ze zorgvuldig te behandelen terwijl ze in je bezit zijn en ze zo spoedig mogelijk na het annuleren van je bestelling aan ons te retourneren in hun oorspronkelijke staat naar het adres vermeld in artikel 8(1). De producten mogen niet later dan 14 dagen na het tijdig annuleren van je bestelling aan ons geretourneerd zijn.

(3) Wij wijzen je erop dat wanneer je niet zorgvuldig met de producten omgaat, of ze niet tijdig aan ons retourneert, wij het recht hebben om de schade die wij als gevolg daarvan lijden, op jou te verhalen.

(4) Als wij de producten niet binnen een redelijke tijd van je ontvangen hebben, behouden wij ons het recht voor om een koeriersdienst de producten te laten ophalen bij het adres waar zij zijn afgeleverd en berekenen wij de betreffende kosten aan jou door, onverminderd je verplichtingen op basis van lid (2).

(5) We zullen het door jou terug te ontvangen bedrag overmaken op de bankrekening die je ons hebt aangegeven op het retourformulier binnen [30] dagen nadat wij de producten hebben ontvangen in overeenstemming met leden (1) tot en met (4) hierboven. We sturen je dan een e-mail die bevestigt dat deze terugbetaling heeft plaatsgevonden.

(6 SAINT MALEY is niet verplicht om retourzendingen te accepteren en om terugbetalingen te verrichten voor producten die niet in overeenstemming zijn met de leden (1) tot en met (4) boven. Producten die niet door ons worden geaccepteerd worden naar je teruggestuurd.

(7) ) In onze FAQ’s vind je meer gegevens over hoe ons te informeren en producten naar ons terug te sturen. Je kunt hier naar het betreffende deel gaan. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op: saintmaley@gmail.com

9 Gebrekkige Producten

(1) Wij vragen je om de bestelde producten onmiddellijk na aflevering te controleren. Als je producten een gebrek vertonen of niet voldoen aan de beschrijving die op de webshop staat, neem dan zo spoedig mogelijk contact op via saintmaley@gmail.com. We willen graag dat je gebrekkige producten aan ons retourneert en wanneer ook wij van mening zijn dat ze inderdaad gebrekkig zijn, vervangen wij de producten indien beschikbaar, of anders krijg je het voor deze producten betaalde bedrag tezamen met de verzendkosten terug.

(2) In onze FAQ’s vind je meer gegevens over hoe ons te informeren en hoe Gebrekkige Producten aan ons te retourneren. Je kunt hier naar het betreffende deel gaan.

10 Jouw Privégegevens

(1) De privégegevens die je aan ons geeft terwijl je de webshop gebruikt zijn erg belangrijk voor ons en wij verzamelen en gebruiken deze alleen maar in overeenstemming met ons Privacy Beleid.

11 Aansprakelijkheid

(1) De rechtsmiddelen die je hebt in geval van gebrekkige producten of te late aflevering zijn vermeld in artikel 5(2) en artikel 9 hierboven. Wij zijn niet aansprakelijk voor overige schade behalve in geval van schade ten gevolge van grove onachtzaamheid of moedwillige schade veroorzaakt door een persoon die namens ons handelde.

(2) Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of verlies door jou geleden wanneer je deze Voorwaarden niet bent aangegaan als consument maar als professionele tegenpartij.

(3) Wij:

(i) accepteren geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan je computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van jouw gebruik van de webshop;

(ii) garanderen niet dat de inhoud en de diensten beschikbaar zullen zijn op de webshop. De inhoud en services op de webshop worden aangeboden op basis van “zoals ze zijn” en “indien voorradig”; of

(iii) garanderen niet dat de webshop ongestoord tot je beschikking zal staan en volledig operatief, noch dat de informatie op de webshop zelf geen fouten of weglatingen zal vertonen (wij doen echter ons uiterste best om fouten en weglatingen zo spoedig mogelijk te corrigeren zodra deze onder onze aandacht zijn gebracht).

(4) Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging of het niet voldoen aan onze verplichtingen op basis van deze Voorwaarden indien de vertraging of tekortkoming ontstaat vanwege een gebeurtenis die redelijkerwijze niet binnen onze macht ligt. Zulke gebeurtenissen omvatten, zonder daartoe te zijn beperkt, falen van de infrastructuur, overheidsingrijpen, oorlogen, burgerlijke onrust, kaping, brand, overstroming, ongeluk, storm, staking, bedrijfsbezetting, terroristische aanvallen of vakbondsacties die ons of onze toeleveranciers treffen.

12 Copyright en Overige Intellectuele Eigendomsrechten

(1) Jouw gebruik van de webshop verschaft je geen enkel recht met betrekking tot copyright, rechten inzake tekeningen of ontwerpen, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van ons (of de intellectuele eigendomsrechten van derden).

(2) We stellen de webshop alleen beschikbaar aan jou voor jouw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. De inhoud van de webshop mag niet gebruikt worden voor enig ander doel zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

13 Slotbepalingen

(1) Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen of bij te werken.

(2) Deze Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met het Nederlands recht en alleen het Nederlandse recht zal erop van toepassing zijn. Geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze Voorwaarden of een overeenkomst daaruit voortvloeiende zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in Nederland.

(3) Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt door een rechtbank of regulerend lichaam, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

(4) Laat het ons weten als je vragen of klachten hebt met betrekking tot de webshop. Je kunt contact met ons opnemen via e-mail: saintmaley@gmail.com of ons schrijven op het adres dat je bovenaan deze Voorwaarden aantreft.